Historia systemu zawodów

Z ArkadiaWiki
Jump to navigation Jump to search
Analog Clock Warning clip art small.png
Informacje historyczne / przestarzałe.
Informacje przedstawione w tym artykule są w całości bądź w znacznej części już nieaktualne. Mogą one dotyczyć Arkadii sprzed wielu zmian i nie mieć żadnego odzwierciedlenia w jej obecnym kształcie.

Historia systemu zawodów

Zawody elitarne

Obecnie nie jest już możliwe zdobywanie bojowych zawodów elitarnych, z powodu decyzji czarodziejów.

Określenie elitarny w odniesieniu do zawodu oznacza, że jest on silnie powiązany z właściwym stowarzyszeniem elitarnym, czyli że po pierwsze jest on dostępny tylko po przystąpieniu do tego stowarzyszenia (co w przypadku Zabójców i Tancerzy jest obecnie niemożliwe, a wstępując do Zakonu można otrzymać tylko zawód masowy), a po drugie opuszczenie stowarzyszenia wiąże się z częściową utratą umiejętności.

Zawody autojoinowe

Zawody autojoinowe zostały zastąpione zawodami masowymi o wyższych poziomach umiejętności.

Zawody autojoinowe (autojoinowalne, AJ) to zawody dostępne dla każdego gracza Arkadii. Niektóre z nich stawiają dodatkowe wymogi, które postać musi spełnić, aby do nich przystąpić. Niektóre dostępne są tylko dla wybranych ras, inne wymagają odpowiedniego poziomu jakiejś cechy, czyli odpowiednio wysokiego poziomu postaci. Aby zdobyć zawód autojoinowy najczęściej trzeba wykonać jakieś zadanie dla NPC-a, ewentualnie mieć troszkę grosiwa przy sobie. Wymagania te powinny być proste dla postaci, która zebrała tyle doświadczenia, ile przynoszą podstawowe zadania. Zawody te dają znacznie mniejsze możliwości i pole do popisu dla gracza niż zawody masowe. W przeciwieństwie jednak do tych drugich, można je zdobyć nie przynależąc do żadnego stowarzyszenia. Odpowiednie dobranie zawodu AJ pozwala w później w krótszym czasie wytrenować powiązany z nim zawód masowy. Trening zawodu autojoinowego trwa 6 tygodni.

Bojowe

Niebojowe

Zobacz też