Przepatrywacz

Z ArkadiaWiki
Jump to navigation Jump to search
Analog Clock Warning clip art small.png
Informacje historyczne / przestarzałe.
Informacje przedstawione w tym artykule są w całości bądź w znacznej części już nieaktualne. Mogą one dotyczyć Arkadii sprzed wielu zmian i nie mieć żadnego odzwierciedlenia w jej obecnym kształcie.

Zawód już nie istniejący na Arkadii w związku z globalnymi zmianiami w systemie zawodów (Kwiecień 2015). Wszystkie postacie z tym zawodem otrzymały zawód partyzanta. Usunięto także niżej wymienionych trenerów.


Zawód przepatrywacza, nazywanego przez niektórych tropicielem, jest połączeniem zdolności krycia się z umiejętnościami przydatnymi w tropieniu zwierzyny lub wroga, co czyni z osoby posiadającej ten zawód dobrego zwiadowcę.

Trener dla "nieludzi" znajduje się niedaleko wejścia do Loren, drugi - dla ludzi - w obozie wojsk w Kaedwen. W obu przypadkach, aby zostać przyjętym w poczet przepatrywaczy, należy udowodnić w pewien sposób swoją przydatność.

Będąc przepatrywaczem możemy trenować:

  • bronie drzewcowe,
  • uniki,
  • skradanie się,
  • ukrywanie się,
  • spostrzegawczość,
  • tropienie,
  • łowiectwo,
  • wyczucie kierunku,
  • wykrywanie pułapek.


Zawód przepatrywacza jest powiązany z profesjami myśliwego i partyzanta.Stare zawody na Arkadii:

Autojoinowe: Handlarz | Łotrzyk | Marynarz | Milicjant bretoński | Milicjant halfliński | Milicjant redański
Obieżyświat | Przepatrywacz | Rozbójnik | Rybak | Straż Górnicza | Tragarz | Traper | Wykidajło | Zielarz
Masowe: Zbój Elitarne: Berserker | Rycerz | Tancerz Ostrza