Zawody

Z ArkadiaWiki
Jump to navigation Jump to search

Zawód to specjalizacja, jaką wybrała sobie postać. Z posiadaniem zawodu wiąże się możliwość nauki umiejętności zawodowych, a zazwyczaj także dostęp do zestawu odpowiednich emocji, dzięki którym można lepiej odgrywać swoją profesję.

 Informacja: należy pamiętać, ze nazwa wybranego zawodu jest czysto umowna i nie musi mieć zupełnie przełożenia, na to jak odgrywana jest postać (nie dotyczy to tylko myśliwego czy kupca, które są generalnie zorientowane na ten sposób odgrywania postaci jak w nazwie, ale i tu jest duże pole do manewru). Nazwy zawodów to pozostałość po starym systemie gildiowym Arkadii, gdzie każda gildia miała przypisany dla siebie specyficzny styl walki. Jednak cześć zawodów zdecydowanie posiada zestawy emocji, które mogą mniej lub bardziej pasować do danej postaci np. strażnik, czy miecznik pomogą swoimi emocjami w odgrywaniu najemnika etc.

Ogólne

Zdobywanie zawodu

Postać rozpoczyna grę nie posiadając żadnego zawodu. W celu rozpoczęcia szkolenia należy znaleźć trenera danego zawodu, i w jego obecności użyć komendy rozpocznij trening w zawodzie <zawod>. Postać może rozpocząć trening w dowolnym zawodzie, nie musi w tym celu spełniać żadnych dodatkowych wymagań pod względem cech, poziomu czy rasy, pobierana jest jedynie opłata wynosząca w przeliczeniu 250 złotych monet. Jednak wyłącznie należąc do jednego ze stowarzyszeń może wykorzystać w pełni oferowane przez trenera możliwości. Po rozpoczęciu treningów w zawodzie, informacje o nim dostępne są pod komendą gzpomoc. Tam również możemy znaleźć listę powiązanych z zawodem emocji.

Zmiana zawodu

Posiadany przez postać zawód można w dowolnej chwili zmienić na inny (po uiszczeniu standardowej opłaty u nowego trenera zawodu). Zmiana zawodu, poprzez rozpoczęcie trening w dowolnym innym, jest również jedynym sposobem pozbycia się aktualnie posiadanego zawodu. Rozpoczęcie treningu w nowym zawodzie wiąże się z natychmiastowym spadkiem poziomów umiejętności wytrenowanych we wcześniej posiadanym zawodzie. Umiejętności te spadają do poziomu dostępnego w powszechnych gildiach podróżników, bądź też do poziomu dostępnego w nowo trenowanym zawodzie o ile poziom danej umiejętności dostępny w nowym zawodzie jest niższy od poziomu obecnie wytrenowanego przez postać. Jeśli nowy zawód oferuje daną umiejętność na wyższym poziomie niż stary, wtedy postać zachowuje ową umiejętność na dotychczasowym poziomie, a dostęp do wyższych treningów otrzyma po uzyskaniu odpowiedniego dla nich stażu.

Powrót do wcześniejszego zawodu

Postać może wrócić do wcześniej wytrenowanego zawodu bez konieczności zdobywania w nim stażu od nowa (o ile wybierze tę samą broń). Konieczne jest jedynie uiszczenie wstępnej opłaty w wysokości 250 złotych monet, po czym można natychmiast przystąpić do wytrenowania wszystkich umiejętności do wysokości jakie miało się je przed opuszczeniem zawodu, uwzględniając staż. Oczywiście treningi wymagają opłat na zwykłych zasadach.

Poziomy umiejętności w zawodzie

Bez polecenia w zawodzie występuje ograniczenie do 75% różnicy między liczbą treningów udostępnianą przez zawód, a tą powszechnie dostępną w Gildiach Podróżniczych (GP); na przykładzie: jeśli zawód ma w broni 70 treningów, a GP 30, to postać bez polecenia z aktualnego stowarzyszenia (a więc również GP) będzie mogła trenować 30 + ((70 - 30) * 0.75) = 60 razy. Postać może zostać polecona do pełnego wyszkolenia się w zawodzie jedynie będąc członkiem stowarzyszenia. Wiąże się to z wykorzystaniem przez stowarzyszenie etatu. Po wystąpieniu ze stowarzyszenia postać traci swoje zawodowe umiejętności do poziomu, na jakim oferowane są one dla osoby niepoleconej w zawodzie.

Poniższa tabela została skomponowana przez graczy na podstawie obserwacji i niektóre wartości mogą być błędne lub przestarzałe. Oryginał znajduje się na arkadia.ethel.pl (poniższa jest częściowo zaktualizowana). Wysokość treningu ciosów specjalnych których nie ma ujętych w tabeli dla postaci poleconej u trenera wynosi 100, dla postaci nie poleconej 75.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Um bojowe		Part	Fan	Leg	Glad	Kors	Str	Miecz	Noż	Barb	Myśl	Kup	Odkr	GP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
broń			70	74	71	75	73	74	71	72	71	65	–	60	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
uniki			60	45	-	42	40	50	51	70	45	55	–	35	25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
parowanie		40	45	50	41	–	71	71	–	55	–	–	45	25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tarczownictwo		–	–	75	60	71	–	–	–	–	–	–	–	25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
walka bez broni		–	–	60	55	55	–	–	–	61	–	–	–	17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
walka dwiema brońmi	50	65	–	–	–	–	–	55	–	–	–	–	19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
walka w ciemności	–	–	60	55	55	–	–	40	–	–	–	–	20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
walka w szyku		–	35	75	35	45	55	50	–	33	–	–	–	15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zasłanianie		45	35	45	40	60	60	40	40	41	–	–	–	20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rozkazy			30	–	55	30	41	50	55	–	22	–	–	–	20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Um magiczne		Part	Fan	Leg	Glad	Kors	Str	Miecz	Noż	Barb	Myśl	Kup	Odkr	GP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
alchemia		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zielarstwo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	55	41	20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Um ogolne		Part	Fan	Leg	Glad	Kors	Str	Miecz	Noż	Barb	Myśl	Kup	Odkr	GP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
spostrzegawczość	70	–	–	–	–	65	–	70	–	75	60	71	50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
szacowanie		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	50	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
targowanie sie		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	41	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tropienie		60	50	–	–	–	–	–	–	–	75	–	41	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wspinaczka		-	–	–	–	60	–	–	–	–	60	–	71	50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wyczucie kierunku	60	–	–	–	45	–	–	–	–	60	–	85	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
znajomosc jezykow	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	85	40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ocena obiektu		–	–	50	50	45	55	50	50	35	40	85	70	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ocena przeciwnika	–	50	65	85	60	61	65	85	55	54	50	50	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
opieka nad zwierzetami	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	–	50	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
łowiectwo		40	–	–	–	–	–	–	–	–	77	–	41	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pływanie		-	–	–	–	85	–	–	–	–	55	–	71	50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Um zlodziejskie	Part	Fan	Leg	Glad	Kors	Str	Miecz	Noż	Barb	Myśl	Kup	Odkr	GP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
akrobatyka		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
blokowanie wyjścia	38	44	–	–	41	55	–	51	45	–	–	–	20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kieszonkostwo      –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    –    20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
otwieranie zamkow	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–	–	20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skradanie		80	–	–	–	–	–	–	70	–	80	–	–	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ukrywanie		80	–	–	–	–	–	–	70	–	80	–	–	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wykrywanie pulapek	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	–	55	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umiejętność		Part	Fan	Leg	Glad	Kors	Str	Miecz	Noż	Barb	Myśl	Kup	Odkr	GP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Macierzyste stowarzyszenia z których wywodzą się poszczególne zawody:
Part – partyzant(SC), Fan – fanatyk(MC), Str – strażnik(WKS), Glad – gladiator(GL), Kors – korsarz(KS), Leg – legionista(OHM), Miecz – miecznik(KG), Noż – nożownik(RA), Barb – barbarzyńca(OK), Myśl – myśliwy(OSPS), Kup – kupiec(CKN), Odkr – Odkrywca(SGW), GP – Gildia Podróżników(um. podstawowe)

Staż w zawodzie

Możliwość trenowania kolejnych umiejętności w zawodzie pojawia się stopniowo. W każdy poniedziałek, około godziny 02:00 (należy uwzględniać zmiany czasu na letni i zimowy), zostaje naliczony staż postaci, dając tym samym kolejną porcję umiejętności. Wysokość naliczonego stażu zależna jest od czasu spędzonego przez postać w grze w ciągu tygodnia (aby uzyskać maksymalną możliwą liczbę punktów stażu, wystarczy 5 godzin aktywności postaci tygodniowo). Nie ma konieczności odwiedzania trenera co tydzień - możliwe do wytrenowania umiejętności nie przepadają, lecz kumulują się. Gdy niepolecona do pełnego treningu w zawodzie postać osiągnie 75% oferowanych przez niego możliwości, staż przestaje być naliczany. Dalsze naliczanie stażu w zawodzie rozpoczyna się w momencie, gdy postać zostaje polecona do treningu przez stowarzyszenie. Gracz może skrócić czas wymagany do ukończenia szkolenia w zawodzie, przeznaczając zdobyte punkty formy na wzrost stażu. Aby uzyskać w przeliczeniu tygodniowy wymiar stażu z formy należy 10 razy przy użyciu komendy '+staz' przeznaczyć pełną formę (czyli postać musi być w doskonałej formie) na skrócenie czasu nauki w zawodzie. Staż przez formę obecnie można podnosić będąc w dowolnym punkcie świata, a nie jak poprzednio przy trenerze.

Zmiana wytrenowanej broni

Po wytrenowaniu pełnego zawodu postać może wybrać trening w dodatkowej broni o ile zawód oferuje taka możliwość np. legionista, fanatyk itd (wymaga to również stażu równemu temu jaki potrzeba do wytrenowania zawodu). Pozostałe postacie bez pełnego zawodu, mogą jedynie zmienić broń rozpoczynając trening w zawodzie od nowa (przy czym zachowują wszystkie pozostałe umiejętności na wytrenowanym poziomie poza umiejętnością walki poprzednim typem broni, która spadnie do poziomu z Gildii Podróżniczej).

Lista zawodów

Bojowe

Niebojowe


Zobacz też


Zawody na Arkadii:

Bojowe: Barbarzyńca | Fanatyk | Gladiator | Korsarz | Legionista | Miecznik | Nożownik | Partyzant | Strażnik
Niebojowe: Kupiec | Myśliwy | Odkrywca