Periodicus

Z ArkadiaWiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Gazeta prowadzona początkowo przez gnomy, jedno z arkadyjskich czasopism obok Arkadyjki. Założycielami były gnomy Zurlich i Fjell ze Stowarzyszenia Gnomich Wynalazców. Pierwszy numer Periodicusa ukazał się w kwietniu 2002 roku.

Kolejni Redaktorzy Naczelni Periodicusa:

 • Zurlich (numery 1 - 4, rok 2002)
 • Fjell (numery 5 - 8, rok 2002)
 • Ulik (numer 9, rok 2005)
 • Nimbus (numery 10 - 12, rok 2005)
 • Hiir (numery 13 - 18, rok 2006)
 • Rigel (numer 19, rok 2006)
 • Hiir (numery 20 - 23, rok 2008)
 • Faiga (numery 24 - 26)
 • Zxar (numery 27 - 28)
 • Ulik (numer 29)
 • Seren (numery 30 - 34)
 • Vyera (numer 35 - 52, do 23 lipca 2017)

Wydawanie Periodicusa było kilkakrotnie zawieszone na dłuższy czas. Po raz pierwszy po numerze ósmym, na skutek porzucenia/zawieszenia aktywnej gry przez obu jego założycieli. Wskrzeszony dwa i pół roku później wydawany był w miarę regularnie aż do momentu, kiedy odgórny zakaz Wizów uniemożliwił kolportowanie pisma tradycyjną metodą (wysyłanie Periodicusa pocztą do licznych czytelników powodowało błędy w grze).

Jakiś czas później Periodicus wznowił swoją działalność jako oficjalny klub z własną drukarnia, usytuowany w Wyzimie. Od tej pory także zdarzyło się kilka mniejszych lub większych przerw w wydawaniu pisma. Teraz Redaktorami mogą być przedstawiciele wszystkich ras, a za biurkiem Redaktora Naczelnego zasiada gnomka Tuna. Pozostali redaktorzy to głównie półelfki Nazira, Isil, Vidris, Alicia i Moira. Poza nimi gnomy Vyera i Gixx, elfka Gianna, oraz do marca 2019 przedstawicielka ludzi, Lus. Krótko po tym do redakcji dołączył elf Nahaan.

Aktualnie pismo ukazuje się co dwa do trzech miesięcy, a znaleźć w nim można ogłoszenia o konkursach i wydarzeniach, sprawozdania z wydarzeń, artykuły podróżnicze, kulinarne, światopoznawcze, opowiadania, porady, wiersze, felietony, wywiady z ciekawymi osobistościami i wiele innych.

Darmowy egzemplarz można uzyskać u Redaktorów, w siedzibach Cechu Kupców Novigradu, Zgromadzenia Halflińskiego, Stowarzyszenia Gnomich Wynalazców i w Zajeździe Biały Kieł. Od 1 maja 2016 roku funkcjonuje ponadto usytuowany w Nuln automatyczny dystrybutor wydający prasę, ufundowany przez Stowarzyszenie Gnomich Wynalazców.

Numeracja

Do utworzenia siedziby Redakcji oraz obecnie obowiązującej ewidencji, Periodicus ukazał się dziewiętnastokrotnie, z czego jedno wydanie, drugie z kolei, zostało uznane za specjalne i wyjęte z numeracji.

Po utworzeniu obecnej siedziby Redakcji, nakładem pracy Redaktora Hiira wszystkie powyższe wydania zostały przepisane do obecnie używanego formatu, opatrzone jego słowem wstępnym i włączone do znajdującego się na miejscu archiwum. Tym niemniej:

Nr 1 był numerem testowym i nie należy do kanonu Periodicusa.

Nr 2 to tak naprawdę wydanie pierwsze Periodicusa.

Nr 3 to wyżej wspomniane wydanie specjalne.

Nr 4 to tak naprawdę wydanie drugie Periodicusa.

A każde kolejne wydanie powinno być teoretycznie dwa numery niższe.

W niektórych źródłach można spotkać się z numeracja mieszana, np.: "Wydanie XVIII (20)."

Numery Periodicusów przytoczone przy poczcie Redaktorów Naczelnych dopasowano do listy archiwalnych wydań, które są dostępne na stronie Archiwum Periodicusa. Zignorowano tam nieistniejący numer testowy z powodu czego przesuniecie numeracji różni się tam o jedno wydanie w stosunku do tego liczonego przez Redakcje (np. Nr 45 to w oficjalnym archiwum Redaktorów Nr 46).


Archiwum Periodicusa

Archiwum online na stronie Akali.


Kluby na Arkadii:

Wyznaniowe:
Wyznawcy bogów Chaosu | Wyznawcy bogów Krasnoludzkiego Imperium | Wyznawcy Farnaga | Wyznawcy Karnosa i Ishy | Wyznawcy Krwaworękiego Khaine'a | Wyznawcy Kultu Przodków
Wyznawcy Mananna | Wyznawcy Melitele | Wyznawcy Morra | Wyznawcy Panteonu Halflińskiego | Wyznawcy Ranalda | Wyznawcy Sigmara | Wyznawcy Świętych Smoków
Wyznawcy Ulryka | Wyznawcy Wiecznego Ognia | Wyznawcy Wielkiego Żołądka
Inne:
Górnicy | Leśny Krąg | Obieżyświaci | Pijacy | Pocztylioni | Redakcja Periodicusa | Smakosze | Straż Krain | Truwerzy | Żebracy | Żagiew |