Imiona

Z ArkadiaWiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Imię to unikalny identyfikator postaci przemierzającej świat Arkadii. Ze względu na specyfikę świata imię postaci powinno brzmieć tak by współgrać z jego klimatem oraz mieć poprawną odmianę. Postacie, których imiona nie spełniają tych kryteriów mogą być usunięte bez ostrzeżenia! Dlatego też postacie z imionami GhostX, BlodHammer, Bziabzliulek, czy znanych postaci książkowych etc. raczej długo nie pochodzą po świecie. Ta kwestia podlega subiektywnej ocenie Mistrza Gry (co czasem prowadzi do spięć na linii gracze-czarodzieje). W świecie Arkadii może być tylko jedna postać o danym imieniu, ograniczenie to nie dotyczy imienia postaci identycznie brzmiącego jak imię istniejącego NPC-a. Odradza się raczej nadawania imion o dosyć trudnej pisowni, pomimo poprawności ich odmiany i zachowania klimatu. Interakcja z nią przez inne postacie jest czasem mocno frustrująca, w najgorszym przypadku może nawet doprowadzić do śmierci postaci jeśli ktoś inny będzie miał problem np. z zasłonięciem jej przed wrogiem w krytycznym momencie.

Postać może zapamiętać na stałe (z możliwością usunięcia z pamięci) kilkadziesiąt imion, zależne jest to od intelektu postaci (zmiany wprowadzone 8 VIII 2011), dodatkowo może pamiętać do 200 kolejnych imion przedstawionych jej osób, jednakże z chwilą osiągnięcia tego limitu, najdawniej przedstawione jej postacie będą zapominane.

Z imionami postaci związany jest szereg pożytecznych komend:

  • kto - wyświetla listę znanych z imienia postaci aktualnie zalogowanych w grze, a które nie mają włączonej opcji ukrywania swej obecności.
  • ostatnio <kto> - wyświetla informację o znanej ci z imienia postaci czy była ostatnio aktywna,
  • przedstaw sie - służy do przedstawiania się innej postaci lub NPC-owi (Uwaga: ten sposób przedstawienia bez podania komu się chcemy przedstawić ujawnia tożsamość postaci, wszystkim osobom na danej lokacji)'
  • przedstaw sie <komu> - służy do przedstawiania się konkretnej postaci lub NPC-owi, bez ujawniania swojej tożsamości innym osobom na lokacji (np. 'przedstaw sie wesolemu elfowi', 'przedstaw sie Alvinowi'),
  • przedstaw <kogo> <komu> - służy do przedstawiania drugiej postaci jeszcze innej,
  • zapamietaj imie <imię w mianowniku> - służy do trwałego zapamiętania imion,
  • zapomnij imie <imie w mianowniku> - służy do zapominania imion,
  • zapamietani - wyświetla listę trwale pamiętanych imion,
  • przedstawieni - wyświetla listę poznanych osób i których imiona postać ma czasowo w pamięci.

Imiona zasłużonych postaci, często wspominane są z sentymentem i pozostawiają swój trwały ślad w pamięci innych graczy nawet po latach. W wyjątkowych przypadkach imię postaci może nawet zostać wyryte na wieczną pamiątkę w samym świecie Arkadii (Np. wszyscy byli mistrzowie Cechu Kupców Novigradu maja swoje grobowce w świątyni Farnaga w Novigradzie.)

Komendy pomocy związane z imionami

'?przedstaw', '?przedstawieni', '?zapamietani', '?zapomnij', '?zapamietaj', '?kto', '?ostatnio'.