Umiejętności specjalne

Z ArkadiaWiki
Jump to navigation Jump to search

Umiejętności specjalne (tzw. spece) to zdolności charakterystyczne dla danego zawodu masowego lub zawodu elitarnego (wyjątkowo "spec", może być jedną z właściwości rzadkiej broni lub zbroi). Ich poziom można sprawdzić wpisując komendę 'um specjalne'.

Najczęściej są to ciosy zadające większe od normalnych obrażenia i mające odpowiednie opisy, ale również dające takie efekty, jak wytrącanie broni, czy też ogłuszanie. Niektóre zawody dzięki stosownej umiejętności specjalnej umożliwiają też efektywniejsze atakowanie z zaskoczenia.

Po zmianie zawodu na inny traci się możliwość korzystania z przypisanego do niego speca, na korzyść umiejętności specjalnej przypisanej do nowego zawodu. Osoba posiadająca zawód dający umiejętności specjalne zazwyczaj po wpisaniu komendy 'gzpomoc' uzyska uproszczone informacje na ich temat ich funkcjonowania.

Gracz może włączyć lub wyłączyć stosowanie ciosu specjalnego w walce przy pomocy opcji na mudzie wpisując 'opcje specjal wlacz' lub 'opcje specjal wylacz'.

Umiejętności specjalne a zawody

Poniższy spis prezentuje umiejętności specjalne dostępne na Arkadii wraz z zawodami, do których przynależą.