Krasnoludzka Osada Górnicza

Z ArkadiaWiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Krasnoludzka Osada Górnicza to niewielka krasnoludzka sadyba otoczona palisadą i przyklejona do zbocza jednej z gór w południowej części Gór Krańca Świata. Osada jest dość prowizoryczna jednak zapewnia podstawowe usługi w postaci, sklepu, kuźni i co ciekawe hodowcy sokołów, który sprzedaje je zainteresowanym. W barakach górników można nabyć twarde, acz pożywne suchary. W południowej części osady w zboczu góry znajduje się wejście do kopalni, jednak wstępu do niej grodzi nieupoważnionym straż górnicza. Górskie szlaki wiodą z osady na północ w stronę Karak Kadrin i dalsze rejony gór.