Medytacja

Z ArkadiaWiki
Jump to navigation Jump to search

Znajdując się w gildii podróżniczej, bądź innym zacisznym miejscu nadającym się do tego celu, gracz może przy pomocy komendy medytuj rozpocząć medytację postaci. Podczas medytacji gracz ma możliwość oceny, jak wiele brakuje jego postaci aby móc wyżej ocenić swoje cechy. Może również ustawić, które cechy są dla niej najważniejsze, to znaczy na które będzie przydzielane najwięcej z zyskiwanych punktów doświadczenia.
Gracz może rozdzielić maksymalnie pięć punktów ważności dla cech swojej postaci, z czego na jedną cechę nie może przydzielić ich więcej niż dwa.

Gracz może zdecydować się na ponowne rozłożenie zdobytego doświadczenia w cechach według wcześniej ustawionych preferencji co do ich ważności dla postaci. Jednakże jest to obarczone pewnymi kosztami. Przy tej operacji 1/3 przenoszonego doświadczenia znika bezpowrotnie (strata 1/3 dotyczy tyko ilości doświadczenia, które musi być przelane do nowego układu cech). Zatem jest to krok który powinien być wcześniej przemyślany (w czym może pomoc podgląd jak będą wyglądać nowe cechy postaci, nie należy tylko zatwierdzać rozłożenia doświadczenia). Jednakże pozwala to przekwalifikować postać która wcześniej mogła posiadać bardzo wyspecjalizowane ustawienie cech odnośnie konkretnego zawodu.

Uwaga! Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do ustawiania ważności cech podczas medytacji, ponowne rozłożenie doświadczenia nie jest procesem odwracalnym i bezkosztowym przy każdym użyciu.

Służy do tego komenda 'rozloz doswiadczenie', która należy potwierdzić dwukrotnie ma prośbę Arkadii

Na koniec medytację należy zakończyć komendą powstan.