Zawody

Z ArkadiaWiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zawód to specjalizacja, jaką wybrała sobie postać. Z posiadaniem zawodu wiąże się możliwość nauki umiejętności zawodowych, a zazwyczaj także dostęp do zestawu odpowiednich emocji, dzięki którym można lepiej odgrywać swoją profesję.

Ogólne

Zdobywanie zawodu

Postać rozpoczyna grę nie posiadając żadnego zawodu. W celu rozpoczęcia szkolenia należy znaleźć trenera danego zawodu, i w jego obecności użyć komendy rozpocznij trening w zawodzie <zawod>. Postać może rozpocząć trening w dowolnym zawodzie, nie musi w tym celu spełniać żadnych dodatkowych wymagań pod względem cech, poziomu czy rasy, pobierana jest jedynie opłata wynosząca w przeliczeniu 250 złotych monet. Jednak wyłącznie należąc do jednego ze stowarzyszeń może wykorzystać w pełni oferowane przez trenera możliwości. Po rozpoczęciu treningów w zawodzie, informacje o nim dostępne są pod komendą gzpomoc. Tam również możemy znaleźć listę powiązanych z zawodem emocji.

Zmiana zawodu

Posiadany przez postać zawód można w dowolnej chwili zmienić na inny (po uiszczeniu standardowej opłaty u nowego trenera zawodu). Zmiana zawodu, poprzez rozpoczęcie trening w dowolnym innym, jest również jedynym sposobem pozbycia się aktualnie posiadanego zawodu. Rozpoczęcie treningu w nowym zawodzie wiąże się ze stopniowym spadkiem poziomów umiejętności wytrenowanych w wcześniej posiadanym zawodzie. Umiejętności te spadają do poziomu dostępnego w powszechnych gildiach podróżników, bądź też do poziomu dostępnego w nowo trenowanym zawodzie (o ile poziom danej umiejętności dostępny w nowym zawodzie jest niższy od poziomu obecnie wytrenowanego przez postać).

Poziom umiejętności w zawodzie

Bez polecenia w zawodzie występuje ograniczenie do 75% różnicy między liczbą treningów udostępnianą przez zawód, a tą powszechnie dostępną w Gildiach Podróżniczych (GP); na przykładzie: jeśli zawód ma w broni 70 treningów, a GP 30, to postać bez polecenia z aktualnego stowarzyszenia (a więc również GP) będzie mogła trenować 30 + ((70 - 30) * 0.75) = 60 razy. Postać może zostać polecona do pełnego wyszkolenia się w zawodzie jedynie będąc członkiem stowarzyszenia. Wiąże się to z wykorzystaniem przez stowarzyszenie etatu. Po wystąpieniu ze stowarzyszenia postać traci swoje zawodowe umiejętności do poziomu, na jakim oferowane są one dla osoby niepoleconej w zawodzie.

Staż w zawodzie

Możliwość trenowania kolejnych umiejętności w zawodzie pojawia się stopniowo. W każdy poniedziałek, około godziny 02:00, zostaje naliczony staż postaci, dając tym samym kolejną porcję umiejętności. Wysokość naliczonego stażu zależna jest od czasu spędzonego przez postać w grze w ciągu tygodnia (aby uzyskać maksymalną możliwą liczbę punktów stażu, wystarczy 5 godzin aktywności postaci tygodniowo). Nie ma konieczności odwiedzania trenera co tydzień - możliwe do wytrenowania umiejętności nie przepadają, lecz kumulują się. Gdy niepolecona do pełnego treningu w zawodzie postać osiągnie 75% oferowanych przez niego możliwości, staż przestaje być naliczany. Dalsze naliczanie stażu w zawodzie rozpoczyna się w momencie, gdy postać zostaje polecona do treningu przez stowarzyszenie. Gracz może skrócić czas wymagany do ukończenia szkolenia w zawodzie, przeznaczając zdobyte punkty formy na wzrost stażu.

Lista zawodów

Bojowe

Niebojowe

Zobacz też


Zawody na Arkadii:

Bojowe: Barbarzyńca | Fanatyk | Gladiator | Korsarz | Legionista | Miecznik | Nożownik | Partyzant | Strażnik
Niebojowe: Kupiec | Myśliwy | Odkrywca