Konto użytkownika

Z ArkadiaWiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
 Informacja: Poniżej przedstawione są informacje na temat obsługi konta w trybie tekstowym, wygodniejszym sposobem jest skorzystanie z graficznego klienta www.

Konto użytkownika przypisane jest do danego gracza. Zgodnie z zasadami Arkadii jeden gracz może posiadać tylko jedno konto! Na koncie użytkownika można za pomocą wpisania odpowiedniej cyfry dokonywać takich operacji jak wyświetlenie listy stworzonych postaci, tworzenie nowej postaci, zmiana hasła i adresu email, czasowe zablokowanie konta, zablokowanie/odblokowanie postaci. W przypadku dwóch lub więcej graczy korzystających z tego samego adresu IP, należy ten fakt zgłosić do administracji muda przy pomocy adresu email dostępnego na oficjalnej stronie muda w dziale Kontakt, lub w grze przy pomocy komendy 'zglos mg'. Konsekwencją braku takiego zgłoszenia może być nawet skasowanie konta bez ostrzeżenia. Obecnie hasło przypisane do konta jest takie samo jak hasło przypisane do wszystkich znajdujących się na nim postaci, którymi można bezpośrednio logować się w grze.

Ważne: Domena tlen.pl oraz o2.pl ze względu na rozsyłany spam znajduje się na blackliście serwera pocztowego Arkadii, do rejestracji konta i kontaktu z administracją należy używać adresów z innych domen.

Ważne: Nie podawaj adresu email, który zawiera znaki specjalne jak np. '+' aktualnie skrypt rejestracyjny odrzuca takie adresy.

Uwaga! Jeśli chciałbyś zaprosić znajomego lub przyjaciela do wspólnej gry, a dzielicie ten sam adres IP należy to zgłosić zawczasu do Mistrza gry i postępować zgodnie z zasadami. Podejrzenie o granie dwiema postaciami, które sobie wzajemnie pomagają może skutkować ich skasowaniem bez ostrzeżenia!


Poniżej wygląd ekranu powitalnego po zalogowaniu się na konto:

            Witaj w swiecie Arkadii

     Zapraszamy na strone Arkadii: http://www.arkadia.rpg.pl/

Aby zalogowac sie na swoje konto lub jesli jeszcze go nie masz - podaj adres
email.

Aby zalogowac sie na istniejaca postac - podaj jej imie.


 [1] - lista stworzonych postaci
 [2] - stworzenie nowej postaci
 [3] - zmiana adresu email (nazwy konta)
 [4] - zmiana hasla
 [5] - czasowe zablokowanie konta
 [6] - zablokowanie/odblokowanie postaci

 [0] - wyjscie


Zasady dotyczące kont i postaci

 1. Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto.
 2. Do konta może być przypisanych do dwudziestu postaci.
 3. Zabronione jest udostępnianie konta, postaci lub tylko samych haseł do nich osobom trzecim.
 4. Za wszystkie czyny postaci przypisanych do danego konta odpowiada jego właściciel.
 5. Tworząc nową postać należy wybrać jej imię wedle poniższych reguł:
-musi być zgodne z konwencją fantasy
-nie może być to imię postaci lub nazwa własna występująca w twórczości literackiej lub filmowej
-nie może być nazwą żadnej rzeczy lub czynności w języku polskim lub angielskim
-musi być odmienione zgodnie z regułami gramatycznymi języka polskiego i bez wykorzystania apostrofów
-nie może być wulgarne, obraźliwe lub prześmiewcze
 1. W przypadku imienia kontrowersyjnego postać je nosząca może zostać usunięta.
 2. Zabronione jest tworzenie postaci w celu podszywania się pod innych, prowokowania lub anonimowego wypowiadania się.
 3. Nie wolno pomagać jedną postacią z tego samego konta drugiej - zarówno pośrednio (np. zdobywając informacje), bezpośrednio (np. przekazując przedmioty) jak i z wykorzystaniem osób trzecich.
 4. Od graczy wymaga się, by światy wszystkich postaci przypisanych do ich kont były jak najbardziej rozdzielne. W szczególności zabronione jest granie dwiema lub więcej postaciami wymiennie - czyli logowanie różnych postaci, ale granie z tą samą grupą osób.
 5. Dwie postaci przypisane do jednego konta nie mogą należeć do tego samego stowarzyszenia.
 6. Tylko jedna z postaci przypisanych do danego konta może pełnić funkcję przywódczą w jakimś stowarzyszeniu.
 7. Jeśli dwie postaci przypisane do tego samego konta przynależą do wrogich sobie stowarzyszeń, to jedna z nich przez cały czas trwania konfliktu powinna być nieaktywna.

Zobacz też:

Zasady Arkadii