Zasady Arkadii: Różnice pomiędzy wersjami

Z ArkadiaWiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
m
 
Linia 36: Linia 36:
 
<li>Od graczy wymaga się, by światy wszystkich postaci przypisanych do ich kont były jak najbardziej rozdzielne. W szczególności zabronione jest granie dwiema lub więcej postaciami wymiennie - czyli logowanie różnych postaci, ale granie z tą samą grupą osób.</li>
 
<li>Od graczy wymaga się, by światy wszystkich postaci przypisanych do ich kont były jak najbardziej rozdzielne. W szczególności zabronione jest granie dwiema lub więcej postaciami wymiennie - czyli logowanie różnych postaci, ale granie z tą samą grupą osób.</li>
 
<li>Dwie postaci przypisane do jednego konta nie mogą należeć do tego samego stowarzyszenia.</li>
 
<li>Dwie postaci przypisane do jednego konta nie mogą należeć do tego samego stowarzyszenia.</li>
<li>Tylko jedna z postaci przypisanych do danego konta może pełnić funkcję przywódczą w jakimś stowarzyszeniu. By uprościć kryteria, za osoby z funkcją przywódczą w stowarzyszeniu uznajemy postaci z powiększoną skrzynką pocztową.</li>
+
<li>Tylko jedna z postaci przypisanych do danego konta może pełnić funkcję przywódczą w jakimś stowarzyszeniu.</li>
 
<li>Jeśli dwie postaci przypisane do tego samego konta przynależą do wrogich sobie stowarzyszeń, to jedna z nich przez cały czas trwania konfliktu powinna być nieaktywna.</li>
 
<li>Jeśli dwie postaci przypisane do tego samego konta przynależą do wrogich sobie stowarzyszeń, to jedna z nich przez cały czas trwania konfliktu powinna być nieaktywna.</li>
 
</ol><br/>
 
</ol><br/>

Aktualna wersja na dzień 10:07, 16 paź 2013

Arkadia jest grą, której przeznaczeniem jest sprawianie przyjemności graczom i współtworzącym ją czarodziejom. Jak w każdym społeczeństwie, konieczne jest jednak istnienie praw wymierzonych przeciwko niszczeniu przyjemności innych osób.

Ogólne zasady dotyczące muda

 1. Mudem zarządza Administracja Arkadii.
 2. Wszelkie kwestie dotyczące graczy rozstrzygają mistrzowie gry (MG). W razie problemów należy się kontaktować na mudzie komendą 'zglos mg' lub poprzez email 'arkadia@arkadia.rpg.pl'.
 3. Arkadia jest grą darmową. Nie są i nie będą pobierane żadne opłaty za możliwość gry na mudzie lub dostęp do jakichś elementów jego świata.
 4. Prawo do gry na mudzie ma każdy. Prawo to może jednak zostać odebrane przez Administrację Arkadii osobom, które w sposób drastyczny łamią zasady netykiety lub ogólnie pojętej kultury albo działają na szkodę muda.
 5. Zabronione jest przetrzymywanie, wykorzystywanie lub rozpowszechnianie nieupublicznionego przez Administrację Arkadii kodu muda.
 6. Zabronione jest używanie Arkadii w celu reklamowania jakichkolwiek zewnętrznych wobec niej osób fizycznych albo prawnych, przedmiotów lub usług.
 7. Zabronione jest rozpowszechnianie z założenia niedostępnych dla graczy informacji. Dotyczy to zarówno mechaniki muda jak też tożsamości właściciela postaci i/lub konta. W sytuacji gdy inni gracze wiedzą, że jakieś postaci mają tego samego właściciela, będzie on traktowany jako osoba odpowiedzialna za wszystkie wynikające z tego faktu konsekwencje.

Ogólne zasady dotyczące graczy

 1. Zabronione jest oszukiwanie i czerpanie korzyści z blędów. W przypadku wystąpienia błedu lub sytuacji, w której nie jest jasne czy coś jest błędem, należy to zgłosić komendą 'zglos blad' i natychmiast zaprzestać dalszego wykorzystywania.
 2. Arkadia przeznaczona jest dla ludzi, nie botów. Gracz musi mieć pełną świadomość faktu wysłania oraz dokładnej treści każdej wykonanej na mudzie komendy. Arkadia udostępnia komendy, które pozwalają na pewną automatyzację gry (takie jak 'wykonaj' czy 'idz'), ale mogą być one używane tylko pod kontrolą i przy pełnej świadomości gracza.
 3. Zabronione jest przekazywanie poza mudem informacji, które mogą mieć wpływ na bieżące wydarzenia na Arkadii. Nie jest zabronione zalogowanie postaci na prośbę osoby grającej w danym momencie na mudzie, jednakże później w czasie gry nie wolno wykorzystywać żadnej informacji uzyskanej poza Arkadią.
 4. W danej chwili tylko jedna z postaci przypisanych do danego konta może być zalogowana na mudzie. Dozwolone jest jednoczesne logowanie się do świata Arkadii i na konto.
 5. Zabronione jest mieszanie świata rzeczywistego ze światem muda. W szczególności dotyczy to utożsamiania postaci z gry z osobą jej właściciela i przenoszenia pomiędzy nimi sympatii lub antypatii.

Zasady dotyczące kont i postaci

 1. Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto.
 2. Do konta może być przypisanych do dwudziestu postaci.
 3. Zabronione jest udostępnianie konta, postaci lub tylko samych haseł do nich osobom trzecim.
 4. Za wszystkie czyny postaci przypisanych do danego konta odpowiada jego właściciel.
 5. Tworząc nową postać należy wybrać jej imię wedle poniższych reguł:
  - musi być zgodne z konwencją fantasy
  - nie może być to imię postaci lub nazwa własna występująca w twórczości literackiej lub filmowej
  - nie może być nazwą żadnej rzeczy lub czynności w języku polskim lub angielskim
  - musi być odmienione zgodnie z regułami gramatycznymi języka polskiego i bez wykorzystania apostrofów
  - nie może być wulgarne, obraźliwe lub prześmiewcze
  W przypadku imienia kontrowersyjnego postać je nosząca może zostać usunięta.
 6. Zabronione jest tworzenie postaci w celu podszywania się pod innych, prowokowania lub anonimowego wypowiadania się.
 7. Nie wolno pomagać jedną postacią z tego samego konta drugiej - zarówno pośrednio (np. zdobywając informacje), bezpośrednio (np. przekazując przedmioty) jak i z wykorzystaniem osób trzecich.
 8. Od graczy wymaga się, by światy wszystkich postaci przypisanych do ich kont były jak najbardziej rozdzielne. W szczególności zabronione jest granie dwiema lub więcej postaciami wymiennie - czyli logowanie różnych postaci, ale granie z tą samą grupą osób.
 9. Dwie postaci przypisane do jednego konta nie mogą należeć do tego samego stowarzyszenia.
 10. Tylko jedna z postaci przypisanych do danego konta może pełnić funkcję przywódczą w jakimś stowarzyszeniu.
 11. Jeśli dwie postaci przypisane do tego samego konta przynależą do wrogich sobie stowarzyszeń, to jedna z nich przez cały czas trwania konfliktu powinna być nieaktywna.

Zasady dotyczące gry postacią

 1. Arkadia jest grą utrzymywaną w klimacie hard-fantasy. Od graczy wymaga się, że będą odgrywali swoje postaci zgodnie z tą konwencją.
 2. Odgrywanie postaci jest wymagane w każdej sytuacji, za wyjątkiem używania komendy 'szepnij' oraz kontaktów z Administracją Arkadii. Oczywiście nie każdy musi mieć w tym kierunku odpowiedni talent, wystarczające jest, gdy konsekwentnie przestrzega wymaganego minimum. Podobnie jak łamanie tej zasady, bezwzględnie karane będzie podchodzenie do tego tematu w sposób prześmiewczy lub celowo przesadny.
 3. Zabronione jest zachowywanie się w sposób rażąco wulgarny. W szczególności dotyczy to używania współczesnych wulgaryzmów.
 4. Zabronione jest przywłaszczanie sobie jakiegoś terytorium poprzez ciągłe ograniczanie do niego dostępu postaciom innych graczy lub tylko poprzez legitymowanie ich. Wyjątek od tej zasady stanowi punkt 4 zasad o stowarzyszeniach.
 5. Zabronione jest wymuszanie na innych postaciach przedstawiania się.
 6. Zabronione jest uporczywe nękanie postaci innych graczy. Określenie co jest nękaniem nie jest całkiem oczywiste, więc należy tu użyć zdrowego rozsądku i dobrego smaku.
 7. Zabijanie postaci innych graczy jest na Arkadii możliwe, istnieją jednak pewne ograniczenia. Zabronione jest zabijanie innych:
  - bez przyczyny lub pod byle pretekstem; co więcej, ofiara musi znać powód ataku
  - wielokrotnie z tego samego powodu
  - na lokacji startowej po zalogowaniu
  Zabicie drugiej postaci jest uznawane za ostateczność przy rozwiązywaniu konfliktów, dlatego też obowiązkiem gracza jest uzyskać przed atakiem absolutną pewność, że nie dojdzie do żadnej pomyłki.

Zasady dotyczące stowarzyszeń (gildii)

 1. Każde stowarzyszenie ma swoją własną specyfikę i klimat związany ze światem jednej z domen muda. Wyznaczają one ogólne ramy, w których powinna się mieścić polityka gildii. W przypadku gdy nie jest jasne, czy jakaś decyzja jest zgodna z tą zasadą, należy się skontaktować z MG.
 2. Odpowiedzialnością całego stowarzyszenia jest dbanie, by jego członkowie odgrywali swoje postaci zgodnie z jego klimatem.
 3. Członkostwo w stowarzyszeniu jest przywilejem, dlatego oczekuje się, że postać może zostać do niego przyjęta dopiero, gdy udowodni swoją wartość.
 4. Na pewnych terenach stowarzyszenia mogą mieć rozszerzone przywileje obejmujące na przykład możliwość przepędzania intruzów lub ograniczania innym postaciom dostępu do pewnych zasobów. By uzyskać takie prawo należy uzyskać akceptację MG przesyłając uzasadnienie podparte klimatem gildii.

W zależności od poziomu ujawnionej złej woli i wcześniejszego zachowania gracza, naruszenie zasad może się skończyć tylko ostrzeżeniem, odebraniem postaci cześci jej zgromadzonego doświadczenia, zdolności, przedmiotów, czy statusu lub czasową blokadą możliwości zalogowania się na muda. W ostateczności będzie się wiązać z usunięciem postaci lub całego konta. Złamanie zasad dotyczących stowarzyszeń może, zależnie od skali przewinienia, oznaczać karę dla osoby odpowiedzialnej lub dla całej gildii. W drugim przypadku odebrane mogą zostać przywileje, jakie daje członkostwo w stowarzyszeniu.